آیا در روشهای درمانی سرطان پروستات عوارض جانبی هم وجود دارد؟
بله،‌ در اغلب روشهای درمانی عوارض جانبی وجود دارد. درمانها باید تحت نظارت پزشکی باشند. خود درمانی کاملاً ممنوع است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان پروستات
Top