آیا توانایی جنسی خود را با سرطان پروستات از دست خواهم داد؟
بله، سرطان پروستات شرایطی را بوجود می آورد که اختلال عملکرد نعوذی نام دارد. اختلال عملکرد نعوذی به عدم توانایی نعوذ آلت جنسی و یا حفظ نعوذ در حالت تحریک گفته می شود. اختلال عملکرد نعوذی ممکن است به علت سرطان پروستات و یا روشهای درمان آن بوجود آید.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان پروستات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top