آیا تغییرات خلق و خو پس از زایمان طبیعی است؟
لازم به ذکر است که از هر 10 مادر، یک نفر دچار تغییرات خلق و خو می شود. علت اصلی بروز آن هم تغییرات هورمونی بدن است. اما شدت این تغییرات و فواصل بروزشان متفاوت است. در حدود 70 تا 80 درصد از مادرانی که تازه وضع حمل کرده اند در این موقعیت قرار می گیرند. افسردگی بعد از زایمان با مصرف دارو های مناسب در دوران بارداری و پس از زایمان قابل پیشگیری است. حتی در این موارد 10 تا 30 درصد از مادران با تغییرات خلقی رو به رو می شوند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » بعد از زایمان
Top