جراحيِ پلاستيك در چه مكاني انجام مي‌شود؟
خودِ بيمار محل جراحي را انتخاب مي‌كند و گزينه‌هاي مربوط به مكان جراحي توسط پزشكِ جراح در اختيار بيمار قرار مي‌گيرد. اغلب پزشكان جراح، به دليل در دسترس بودنِ اتاق عمل و امكانات مناسب، عمل را در بيمارستان‌ها انجام مي‌دهند. برخي ديگر از جراحان، كلينيك‌ها و مراكز ويژه‌ي جراحي را ترجيح مي‌دهند. تقريباً  همه‌ي پزشكان جراح، بخش جراحيِ اختصاصي در مطب خود دارند و چنين جراحي‌هايي را در اتاق جراحيِ شخصيِ خود انجام مي‌دهند. در اغلب موارد، پزشك، اين گزينه‌ها را پيشِ پاي بيمار خود قرار مي‌دهد تا او پس از بررسي عوامل مختلف و اولويت‌هايي كه باعث آسايش و اطمينانِ او مي‌شوند، گزينه‌ي دلخواه خود را براي انجام عمل جراحي به پزشك پيشنهاد دهد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
 » درباره جراحی پلاستیک

پرسش و پاسخ های مربوط

Top