عمل جراحی پلاستیک چه مدت طول مي‌كشد؟
در اغلب موارد، تقريباً همه‌ي جراحي‌ها حداكثر 2 تا 3 ساعت طول مي‌كشند. اين حد ميانگين مدت زمان انجام همه‌ي جراحي‌هاست و بسياري از آنها، در مدت زماني كمتر از يك ساعت به پايان مي‌رسند. مدت زمان انجام عمل جراحي، مجموع زماني است كه صرف اقدامات پيش از عمل، بعد از عمل و خودِ فرآيندِ جراحي مي‌شود. در صورتي كه نياز به بيهوشي هم باشد، مدت زمان اقدام به بيهوشي تا بيهوشي كامل نيز به زمان انجام جراحي اضافه خواهد شد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
 » درباره جراحی پلاستیک

پرسش و پاسخ های مربوط

Top