افسردگی پس از زایمان چیست؟
افسردگی پس از زایمان نوعی افسردگی بالینی است که پس از وضع حمل در زنان دیده می شود. این عارضه به ندرت در مردان بروز می کند. علت بروز آن تغییرات هورمونی بدن پیش از زایمان و پس از به دنیا آمدن نوزاد است. در مورد مردان، استرس ناشی از درد پس از زایمان و عوارضی که بر اثر تغییرات هورمونی برای همسرشان پدیده آمده است، سبب بروز آن شناخته شده است. افسردگی پس از زایمان با اختلالات خواب، خوراک و فعالیت های روزانه، احساس ناراحتی، از دست دادن امید و اعتماد به نفس همراه است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » بعد از زایمان
Top