چرا باید به کودک شیر مادر بدهم؟
تغذیه با شیر مادر انتخاب ایده آل تغذیه برای نوزاد است. شیر مادر حاوی مواد بسیاری مانند پادتن ها و پروتئین های دیگر است. شیر مادر بدن کودک را به پاسخ ایمنی، فعالیت ضد آلرژی و غیره مجهز می کند. شیردهی باعث پیوند خاصی بین مادر و کودک می شود. شیر مادر هزینه ای ندارد و لازم نیست هیچ کار اضافه ای مانند مخلوط کردن در شیشه انجام بشود. شیر مادر به کودک اجازه می دهد مزه های مختلف را از طریق شیر مادر بچشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

Top