چه مدت باید شیر بدهم؟
برنامه صحیحی برای تمام کردن تغذیه با شیر مادر وجود ندارد. پزشکان و متخصصان توصیه می کنند مادران تا هر زمان ممکن به کودک شیر بدهند. کودک باید حداقل شش ماه شیر مادر بخورد. کودک در این مدت به غذای دیگری نیاز ندارد. بعد از این مدت می توان به کودک غذاهای جامد داده و در کنار آن به عنوان مکمل تغذیه با شیر مادر را ادامه داد. به طور میانگین کمترین مدت شیردهی حداقل یک سال است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

Top