نوک سینه برجسته نیست- می توانم شیر بدهم؟
حتی اگر نوک سینه تان برجسته نیست می توانید شیر بدهید. تکنیک مناسب گرفتن سینه باید استاندارد ساخته شود. شیردهی برای این مادران کمی سخت است اما آزمون و خطا به آن ها کمک می کند تکنیک شیردهی خود را استاندارد کنند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

Top