آیا با داشتن ایمپلنت می توانم شیر بدهم؟
بله، مادرانی که در بخش پائینی سینه و زیر بغل خود ایمپلنت دارند می توانند بدون مشکل شیر بدهند. اما مادرانی که در اطراف هاله سینه برش های کوچکی داشته اند در معرض ریسک بیشتری هستند. شیردهی مشکل است اما مادران می توانند برای افزایش شیرشان از شیردوش استفاده کنند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

Top