آیا می توانم بعد از هیسترکتومی (درآوردن رحم) شیر بدهم؟
مادران می توانند بعد از برداشتن تخمدان و رحم شیر بدهند. هورمون ها از هیپوتالاموس و هیپوفیز ترشح می شوند بنابراین برداشتن تخمدان ها بر شیردهی و تولید شیر تاثیر نمی گذارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
۰ الی ١٢ ماه » تغذیه نوزاد با شیر مادر

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top