آیا ناباروری شایع است؟
براساس آمار پزشکی در مورد ناباروری می توان گفت هرچند ناباروری در سال های گذشته شایع نبود امروزه مشکل شایعی است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top