آیا ناباروری هم برای زنان و هم برای مردان است؟
ناباروری هم در زنان و هم در مردان دیده می شود. ناباروری زنان و ناباروری مردان هر دو باعث بچه دار نشدن می شوند. ناباروری به شیوه های مختلفی بر زنان و مردان تاثیر می گذارد. ناباروری زنان و مردان علل مختلفی دارند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top