چه چیزی باعث ناباروری مردان می شود؟
ناباروری مردان علت های زیادی دارد اما بیشتر به تولید و کیفیت اسپرم ارتباط دارد. اگر بیضه ها به طور فیزیکی یا با عوامل دیگری تحت تاثیر قرار بگیرند فرد دچار تولید کم اسپرم که معمولا به آن "تعداد کم اسپرم" گفته می شود یا دچار تحرک کم اسپرم می شود.  تحرک کم اسپرم باعث شرایطی می شود که در آن حتی پس از آمیزش اسپرم ها نمی توانند به تخمک ها برسند و بنابرابن بارورسازی تخمک ها انجام نمی شود. تعدا کم اسپرم ها نیز باعث ناباروری در مردان می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top