چه چیزی احتمال ناباروری را در زنان افزایش می دهد؟
ناباروری در زنان موضوعی است که به مشکلات ناباروی که یک زن با آن ها مواجه می شود می پردازد. در زنان عدم تعادل هورمونی باعث مشکلات تخمک گذاری می شود. زنانی که همیشه قاعدگی های نامنظمی دارند یا بدون این که باردار باشند پریود نمی شوند در واقع دچار مشکل تخمک گذاری هستند. تخمدان نمی تواند بدون تخمک گذاری، تخمک تولید کند و وقتی تخمکی وجود نداشته باشد شانس بارداری نیز وجود ندارد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top