آیا سن بر ناباروری تاثیر دارد؟
بله. سن تاثیر زیادی بر ناباروری دارد. با افزایش سن، سطح ناباروری در زنان و مردان کاهش پیدا می کند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top