لقاح مصنوعی (IVF) چیست؟
لقاح مصنوعی (آزمایشگاهی) یک فرایند بارورسازی است. این روش برای اولین بار با موفقیت توسط دکتر ادواردز (جنین شناس) و دکتر استپتو (متخصص زنان) در سال 1978 در انگلستان به کار برده شد. در این فرایند لقاح با روش های پزشکی در آزمایشگاه انجام می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top