ناباروری به بیان پزشکی چه معنایی دارد؟
ناباروری به بیان پزشکی به معنای عدم توانایی بچه دار شدن حتی پس از 12 ماه  یا بیشتر تلاش برای بچه دار شدن بدون استفاده از هرگونه روش ضدبارداری است. اگر سن زوجین به ویژه سن زن بیشتر از 30 سال باشد این مدت به شش ماه کاهش پیدا می کند. در بعضی موارد زن در این مدت باردار می شود اما ممکن است بارداری به سقط جنین منتهی بشود. زنانی که سقط جنین مکرر در آن ها اتفاق می افتد نابارور در نظر گرفته می شوند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top