چه وضعیت هایی توسط جراحی لامینکتومی درمان می شود؟
لامینکتومی روش جراحی است که با برش ( انسیزیون) عمیقی در ناحیه پشتی انجام می شود تا به ستون فقرات دسترسی پیدا شود و بتوان بخشی از مهره را که موجب درد می شود، ( به علت فشردگی اعصاب نخاعی) برداشت.

وضعیت های شایع درمان شده با روش جراحی لامینکتومی در زیر اشاره شده است:
  • فتق دیسک بین مهره ای
  • درد ناشی از تغییرات دژنراتیو (تخریبی) در دیسک بین مهره ای
  • درد سیاتیک
  • زائده استخوانی
  • آرتریت ( التهاب مفصل)
  • تومور ستون فقرات
  • تنگی کانال نخاعی
  • اسپوندیلولیستزیس ( سرخوردگی مهره ای) (Spondylolisthesis)
  • درد بازو و یا پا
  • درد شانه و گردن
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top