این مورد در جمعیت تا چه حد رخ می دهد؟
در تقریبا 85 درصد جمعیت، بیماران پس از جراحی لامینکتومی رفع فشار را از روی نخاع تجربه می کنند. بعلاوه، جراحی لامینکتومی دوطرفه، جراحی نادری است که انجام می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top