زمان بازتوانی از روش جراحی لامینکتومی ناحیه ی گردنی چقدر است؟
زمان طبیعی بازتوانی پس از جراحی 2 تا 3 هفته است. فیزیوتراپی و  جلسات کوتاه مدت پیاده روی به بازتوانی بیمار کمک می کند. افرادی که شغل کم تحرک دارند، در مدت 3 هفته می توانند به فعالیت طبیعی خود برگردند، در حالی که افرادی که  شغل سنگینی دارند و فعالیت های زیادی دارند،  زمان بیشتری طول می کشد که به کار خود برگردند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top