روش جراحی لامینکتومی با لامینوتومی چه تفاوتی دارد؟
این دو روش، متد های جراحی برای برداشت فشار از نخاع هستند. در مورد روش جراحی لامینکتومی، برش عمیقی در ناحیه ی پشتی تحتانی ایجاد می شود تا بتوان به ستون فقرات و لامینا دسترسی پیدا کرد، که این بخش ها عامل ایجاد فشردگی عصبی هستند، که به طور نسبی و یا کامل برداشته می شوند. در مورد لامینوتومی، با ایجاد سوراخ بزرگی در لامینا، برداشت فشار از نخاع انجام می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top