آیا ممکن است در این روش جراحی، مشکلات شدیدی رخ دهد؟
مطالعات انجام شده بر اساس پیامدهای دراز مدت برای لامینکتومی و لامینوتومی نشان می دهد که بیش از 80 درصد بیمارانی که جراحی انجام می دهند، به طور کامل از کمردرد رها می شوند و از درمان راضی هستند. در موارد باقیمانده، برخی از عوارض وجود دارد که موجب ضرورت در جراحی پیگیرانه می شود. به نظر می رسد که جراحی لامینکتومی روشی موثر برای درمان فشردگی نخاعی است، موارد خطری که احتمالا در پی جراحی رخ می دهد و باعث شده تا این روش آخرین جزء درمانی در برخی موارد باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top