چرا به دنبال جراحی لامینکتومی ناحیه ی کمری، در پای خود در زمان خواب احساس بی حسی دارم؟
بی حسی به دنبال جراحی  تجربه ی شایعی است. بعلاوه یکی از علائم بلند مدتی است که باید پس از جراحی برطرف شود. به علت مشابه، اکثر بیماران  به دنبال بی حسی، دست پاچه می شوند و به نظر می رسد که  این عارضه کاملا شایع باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top