چرا پس از روش جراحی لامینکتومی ناحیه ی کمری و یا دیسککتومی باز، اسکار شدید ایجاد می شود؟
برای دسترسی به ستون فقرات برای برداشت فشردگی عصبی، برش عمیقی می بایست در ناحیه ی پشتی ایجاد شود تا عضلات از سر راه کنار بروند. برش ایجاد شده باعث درد و ناراحتی اولیه می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top