چه فردی به تنگی نخاعی مبتلا می شود؟
این بیماری در اصل به علت سائیدگی بدن در طی سال ها به علت زوال ستون مهره ای رخ می دهد و بنابر این بر روی طناب نخاعی اثر می گذارد. در بسیاری از موارد، این بیماری در نتیجه ی بیماری هایی همانند تومور و یا استئوپروز ( پوکی استخوان) (osteoporosis) هم رخ می دهد. ثابت شده است که در معدودی از موارد تنگی نخاعی می تواند زمینه ی ارثی هم داشته باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top