چه کسی تنگی نخاعی را درمان می کند؟
تنگی کانال نخاعی در واقع یک اختلال عصبی و یا نوروتیک است و نورولوژیست ( متخصص مغز و اعصاب) (neurologist) می تواند آن را درمان کند. برای آنکه متخصصی بتواند با بیماری مثل تنگی نخاعی روبرو شود، می بایست به طور کامل کارآزموده و با تجربه باشد، همچنین متخصص خبره ای باشد و می بایست تجربیات فراوانی در این زمینه داشته باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top