تنگی نخاعی در چه حدی شایع است؟
تنگی کانال نخاعی بیماری است که اساسا در اثر عوارض سوء روند افزایش سن و کشش و سائیدگی مداوم بدن رخ می دهد. در اغلب موارد، این اختلال به راحتی توسط سایر بیماری ها هم ایجاد می شود، همانند هر نوع تومور و یا سایر بیماری های دیگر. در موارد مشخص و نادری، تنگی کانال نخاعی، به صورت ارثی در نظر گرفته می شود و در واقع ممکن است از زمان تولد وجود داشته باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top