اگر تنگی نخاعی من در حال بدتر شدن است، چگونه متوجه شوم؟
شناخته شده ترین علامت برای تنگی کانال نخاعی این است که این اختلال در اثر دفرمیشن ( بد شکلی) مجرای ستون فقرات ایجاد شده است، بنابر این وقوع این بیماری حتی شایع تر هم می باشد. بنابر این، بررسی درجه و میزان آسیب به مجرای نخاعی می تواند میزان تلفات ناشی از این بیماری را مشخص کند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی
Top