پی آمد های دراز مدت پس از جراحی در این اختلال را بیان کنید؟
هنگامی که در این اختلال، جراحی انجام می شود، مهم ترین سوال که در ذهن تداعی می شود، اینست که یک فرد چگونه با این تغییرات در مجرای نخاعی برای داشتن زندگی کاملا طبیعی کنار می آید؟ در موارد انجام کورپکتومی ( corpectomy’) ( جراحی خارج کردن جسم مهره ای)، در جائی که گرافت استخوانی (پیوند استخوانی) وارد بدن می شود، می بایست در مورد سازگاری با آن از پزشک راهنمایی بگیرید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی
Top