پس از جراحی لپ باند تا چه حد می توان فعالیت های فیزیکی داشت؟
در  چند هفته ی اول، برداشتن وسایل سنگین ممنوع است. شما می توانید کارهای عادی را انجام دهید ولی  نمی توانید بلافاصله پس از جراحی تمامی فعالیت های بدنی را (همانند دویدن، پریدن) انجام دهید.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top