بازتوانی از جراحی لپ باند چقدر زمان می برد؟
این امر بیشتر به خود فرد بستگی دارد. اگر شما از دستورات و داروهای داده شده به درستی پیروی کنید، می توانید در مدت 6 هفته و یا حتی کمتر به زندگی طبیعی و فعالیت های طبیعی خود بر گردید.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top