جراحی لپ باند در مقایسه با روش جراحی بای پس چگونه است؟
بیان شده که روش جراحی لپ باند گزینه ی بی خطری است. این روش از بای پس معده بهتر است به علت ویژگی های منحصر به فرد آن همانند قابلیت تنظیم، قابلیت برگشت پذیری این روند و سایر موارد دیگر.

 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top