پس از روش جراحی لپ باند چقدر وزن من کاهش می یابد؟
بلافاصله پس از بازتوانی شما ممکن است شروع به کاهش وزن کنید و ممکن است این اتفاق نیفتد. اما در انتهای دوره ی بازتوانی شما 10 تا 20 درصد وزن خود را از دست می دهید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

Top