پس از جراحی لپ باند هر چند وقت یک بار می بایست توسط پزشک ویزیت شوم؟
مسئله مهم اینست که پس از جراحی با جراح  تماس خود را حفظ کنیم. پزشک از شما می خواهد تا بلافاصله پس از جراحی در اغلب  روزها و هفته ها توسط وی ویزیت شوید. به تدریج تعداد این ویزیت ها کاهش می یابد.

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

Top