آیا پس از روش جراحی لپ باند جراحی پلاستیک نیاز است؟
خیر- کلا این روش لازم نمی باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top