در جراحی لپ باند چه چیزهایی را می توان خورد و چه چیزهایی را نمی توان خورد؟
متخصص رژیم درمانی برای شما برنامه رژیمی مناسبی را تجویز می کند تا قبل و بعد از جراحی آن را پیگیری کنید.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top