در چه سنی می بایست جراحی لپ باند را انجام داد؟
سن ترجیحی برای این روش  جراحی  اواسط بیست سالگی به بعد است. اگر از نظر بدنی شما سالم و سرحال باشید، حتی در 60 سالگی هم می توانید آن را انجام دهید.
 مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند
Top