عمل جراحی دیسک غیر تروماتیک چیست؟ چه مزایایی دارد؟
عمل جراحی دیسک غیر تروماتیک شامل ایجاد یک برش کوچک تحت بیهوشی موضعی است. پروب وارد برش شده واز طریق آن محتوای درون دیسک به بیرون مکیده می شود. مزایای آن عبارتند از:
  • احتمال بروز عفونت کم تر است
  • بخیه ندارد
  • عوارض جانبی خطرناک ندارد
  • بیهوشی عمومی به کار نمی رود
  • با خونریزی یا از دست دادن خون همراه نیست
  • نیاز به بستری شدن بیمار ندارد
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top