کدام بیمار می تواند روش جراحی دیسک با آندوسکوپ را برگزیند؟
عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ برای بیمارانی مناسب است که دچار پارگی دیسک شده و به روش های غیر جراحی پاسخ مثبت نداده اند. وجود علائم و نشانه های کمر درد، درد در ناحیه کشاله ران، پا درد، بیحسی یا ضعف پاها هم باید مورد توجه قرار گیرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top