نتیجه حاصل از انجام عمل دیسک چیست؟
عمل جراحی دیسک نتیجه ی خوبی در پی دارد. میزان موفقیت آن 90 تا 95 درصد است و در کاهش علائم و نشانه های بیماری هم موثر است.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top