علائم و نشانه های میلیا کدام است؟
میلیا جوش های کوچک سفید رنگ بر روی صورت کودکان می باشد. میلیا معمولا در نزدیکی بینی، چانه و گونه ها ظاهر می شود. گاهی اوقات جوش های سفید رنگ مشابه در سقف دهان نوزادان دیده می شود که مرواریدهای اپشتاین (Epstein) نامیده می شود. این جوش ها از آکنه که برجستگی های کوچک قرمز رنگ است، افتراق داده می شود.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top