درمان های میلیا چیست؟
هیچ پروتکل استانداردی برای درمان این بیماری وجود ندارد. جوش ها خود به خود بعد از گذشت شش ماه تا دوازده ماه ناپدید می شوند. بهترین درمان تمیز نگه داشتن چهره نوزاد است، صورت نوزاد را باید دو بار در روز با آب گرم شستشو داد و کامل خشک کرد.  کرم ها و داروهای دیگر برای  درمان میلیا موثر نیستند.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top