روش استاندارد تشخیص و تست های شناسایی میلیا کدام هستند؟
در صورتی که در پوست جوش های کوچک سرسفید دیده شود به راحتی می توان میلیا را تشخیص داد. این آزمون تاییدی است و در حال حاضر هیچ تست دیگری برای تشخیص میلیا در دسترس نیست. اگر پدر و مادر در مورد ظاهر برجستگی های سفید رنگ بر روی چهره نوزاد تازه متولد شده خود مطمئن نباشند، می توانند با پزشک متخصص اطفال مشورت کنند.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top