آیا افراد به شیوه ای یکسان به استرس واکنش نشان می دهند؟
هیچ دو نفری به یک شیوه به استرس واکنش نشان نمی دهند. واکنش به استرس کاملا فردی است. چیزی که ممکن است برای یک نفر استرس زا باشد برای فردی دیگر استرس ایجاد نمی کند. واکنش به استرس کاملا به شخصیت و چارچوب ذهنی افراد بستگی دارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بهداشت روان » استرس

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top