مدفوع نوزاد باید چطور باشد؟ چقدر و چند دفعه در روز طبیعی است؟
اگر برای اولین بار بچه دار شده اید، مدفوع نوزاد یکی از موضوعات داغی خواهد بود که به عنوان یک مادر جدید در مورد آن صحبت خواهید کرد. مدفوع کودک، مخصوصا در روزهای اول تولد نوزاد، اغلب اوقات تغییر رنگ، غلظت و تکرر می دهد. مدفوع بسته به سن کودک و تغذیه او با شیر مادر یا شیر خشک تغییر می کند. در چند روز اول تولد نوزاد می توانید انتظار "مامیزه" را داشته باشید که ماده ای غلیظ و سبز مایل به سیاه است. بعد از تمام شدن مامیزه، انتظار گستره ای از رنگ ها و غلظت ها را داشته باشید، از زرد خردلی تا سبز مایل به قهوه ای. بچه هایی که از شیر مادر تغذیه می کنند چند بار در روز دفع دارند و این تعداد در بچه هایی که شیر خشک می خورند کمتر است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top