چرا فرزندم هنوز تمام شب را نمی خوابد؟
براساس مطالعات "تمام شب را خوابیدن" برای کودکان به طور متوسط پنج ساعت است. نوزادان از نظر بیولوژیکی به گونه ای طراحی شده اند که 12 ساعت در شب بخوابند و در طی روز چندبار چرت بزنند و هرکسی که به شما می گوید این که نوزاد تمام طول شب را بخوابد طبیعی، آسان یا ممکن است شما را گمراه می کند. کودکان الگوهای خوابی دارند که به اندازه خود آن ها منحصر به فرد هستند. بعضی از آن ها الگوهای خواب نسبتا منظم و قابل پیش بینی پیدا می کنند و بعضی از آن ها برای مدتی طولانی الگوی خوابی غیرقابل پیش بینی دارند. با جریان الگوی خواب فرزندتان پیش بروید و خواب کودک را برای خودتان تبدیل به جنگ نکنید چون باعث می شود در پایان حتی خسته تر و پراسترس تر بشوید.

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top