چطور می توانم گریه فرزندم را بند بیاورم؟
گریه شیوه ارتباطی کودکان است. بچه ها معمولا به دلیل گرسنگی، کثیف کردن پوشک، دل درد یا نفخ، خستگی زیاد، تحریک شدگی زیاد، هوای خیلی گرم، هوای خیلی سرد، تشنگی یا درد داشتن گریه می کنند. اغلب اوقات نشانه های خستگی –حرکات ناگهانی، کشیدن گوش، نق زدن و ناله کردن- به عنوان نشانه های ملالت و سر رفتن حوصله سوء تعبیر می شوند و این باعث می شود فردی که در حال مراقبت از کودک است اسباب بازی های بیشتری را جلوی کودک تکان بدهد، او را بیش از حد تحریک کند و باعث ادامه گریه کودک بشود. وقتی نشانه های خواب آلودگی را در کودک دیدید، قبل از این که کودک بیش از حد خسته بشود او را به رختخواب ببرید یا او را در آغوش خود گرفته و به آرامی تکان بدهید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top