آیا سرعت رشد کودک من درست است؟
این همیشه باعث نگرانی افرادی است که به تازگی بچه دار شده اند، اما فرزندتان را با بچه های دوستان یا همبازی های او مقایسه نکنید. همه بچه ها با سرعت های مختلفی رشد می کنند و بهترین راه برای پایش رشد کودکتان این است که معاینات ماهانه کودک توسط پرستار کودک یا متخصص اطفال انجام شوند. مراحل رشد مثل اولین لبخند، غلتیدن، چهار دست و پا راه رفتن، راه رفتن و حرف زدن "گستره های" زمانی مشابهی دارند که در آن ها انجام این کارها برای کودک طبیعی به نظر می رسد. راهنماهای آنلاین رشد کودک را بخوانید یا یک کتاب خوب پرورش کودک بخرید تا رشد کودکتان را تحت پایش قرار بدهید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top