در چه زمانی باید به کودک چه واکسن هایی زده شود؟ آیا این واکسن ها بی خطر هستند؟
واکسینه کردن از کودکان در برابر بیماری هایی حفاظت می کند که زمانی زیان بار و حتی کشنده بودند. قبل از کشف واکسن، هر سال بیشتر از 3,000 کودک از سرخک می مردند. سیاه سرفه هر سال باعث مرگ بیشتر از هزار نفر می شد و فلج اطفال در سال 10,000 کودک را فلج می کرد. هرچند این بیماری ها در حال حاضر در کشورهای پیشرفته نادر هستند، افت سطح ایمن سازی می تواند باعث برگشت سریع این بیماری ها بشود، مخصوصا به این دلیل که این روزها سفرهای بین المللی بسیار رایج هستند. آکادمی متخصصان اطفال یک برنامه واکسیناسیون توصیه شده برای نوزاد، کودک نوپا و کودک چند ساله شما دارد.

واکسن نوعی دارو است و مانند داروهای دیگر می تواند اثرات جانبی داشته باشد. در اغلب موارد اثرات جانبی واکسن ناچیز هستند، مثل تب، سرخ شدن یا دردناک بودن محل تزریق. پزشک می تواند به شما بگوید برای به حداقل رساندن این اثرات جانبی چه کارهایی بکنید مثل استفاده از تایلنول برای جلوگیری از ابتلای کودک به تب یا پائین آوردن تب. (قبل از انجام این کار حتما از پزشک راهنمایی بخواهید.) در بعضی موارد، اثرات جانبی شدیدتری مثل واکنش های آلرژیک ایجاد می شوند. اثرات جانبی خیلی شدید بسیار به ندرت دیده می شوند. CDC و FDA نظارت دقیقی بر واکسن ها د ارند تا مطمئن شوند واکسن ها تا حد ممکن بی خطر هستند. در دهه گذشته تغییرات زیادی ایجاد شده اند تا ایمنی واکسن ها بیشتر شود، مثل تغییر برنامه واکسن فلج اطفال و استفاده از نوع جدید واکسن سیاه سرفه. اما در موارد بسیار نادری واکنش شدیدی به واکسن ایجاد می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top